top of page

 Studiebeurzen Jean-Jacques Barbanson  

De stichting “Jean-Jacques Barbanson” uit Zwitserland keert jaarlijks een beperkt aantal studiebeurzen uit ter waarde van ongeveer € 1.800. Deze studiebeurzen zijn bedoeld voor studenten die hoger of universitair onderwijs volgen.

De beurzen worden door de stichting “Jean-Jacques Barbanson” verdeeld onder beschermelingen van de vzw FONAVIBEL en kinderen van militairen of burgers (in actieve dienst) werkzaam voor het Belgisch Militair Vliegwezen met een bescheiden inkomen, waarvan één van de ouders sympathiserend lid is van de vzw FONAVIBEL.

 

De stichting houdt bij de toekenning van de studietoelagen rekening met volgende criteria:

  • Het netto belastbaar inkomen van het gezin.

  • De studieresultaten van de drie voorgaande jaren.

 

De vzw FONAVIBEL komt niet tussen in de uiteindelijke toekenning van de studietoelagen. De rol van het secretariaat bestaat uitsluitend in de administratieve verwerking van de dossiers. De eindbeslissing is een exclusieve bevoegdheid van het Comité van de Stichting.

 

Hoe aanvragen?

De aanvragen studiebeurzen kunnen jaarlijks ingediend worden vanaf eind augustus tot 15 oktober. 

Ter info: voor het studiejaar 2022-2023 werd door het fonds JJB 54.400 € uitgekeerd aan 30 studenten.

Aanvraagdocument studiebeurs JJB voor militairen

bottom of page