Studiebeurzen Jean-Jacques Barbanson  

De stichting “Jean-Jacques Barbanson” uit Zwitserland keert jaarlijks een beperkt aantal studiebeurzen uit ter waarde van € 1.800. Deze studiebeurzen zijn bedoeld voor studenten die hoger of universitair onderwijs volgen.

De beurzen worden door de stichting “Jean-Jacques Barbanson” verdeeld onder beschermelingen van de vzw FONAVIBEL en kinderen van militairen (in actieve dienst) van de Luchtmacht met een bescheiden inkomen, waarvan één van de ouders sympathiserend lid is van de vzw FONAVIBEL.

 

De stichting houdt bij de toekenning van de studietoelagen rekening met volgende criteria:

  • Het netto belastbaar inkomen van het gezin.

  • De studieresultaten van de drie voorgaande jaren.

 

De vzw FONAVIBEL komt niet tussen in de uiteindelijke toekenning van de studietoelagen. De rol van het secretariaat bestaat uitsluitend in de administratieve verwerking van de dossiers. De eindbeslissing is een exclusieve bevoegdheid van het Comité van de Stichting.

 

Hoe aanvragen?

De aanvragen studiebeurzen kunnen jaarlijks ingediend worden vanaf eind augustus tot 15 oktober. 

Ter info: voor het studiejaar 2019-2020 werd door het fonds JJB 48.000 € uitgekeerd

Aanvraagdocument studiebeurs JJB voor militairen