top of page
  • Personen die de vereniging bij het verwezenlijken van haar doel wensen te helpen, kunnen in de hoedanigheid van sympathiserend lid worden aanvaard. 

  • Deze bijdrage bedraagt minimum €5 en is geldig tot 31 december van het jaar waarin de bijdrage werd betaald. Indien u de jaarlijkse administratieve benieuwing aan ons wilt overlaten, kan dit met een domiciliëring die bijgevoegd zal worden.

  • Voor bijkomende informatie kan u zich steeds wenden tot het permanent secretariaat van de vereniging.

Voordelen van uw lidmaatschap ?

 

  • Uw lidgeld zorgt ervoor dat uw gezin onze warmte en steun krijgt, mocht er u iets overkomen, binnen of buiten de dienst en in gelijk welke omstandigheden.

  • Deze bescherming geldt tot uw pensioendatum, dus zo lang u actieve luchtmachter bent, of actieve militair of burger werkzaam voor een eenheid van Comopsair.

lid voor het leven 

 

  • Met uw ledenbijdrage voor het leven hoeft u uw lidmaatschap niet elk jaar opnieuw te verlengen en u kan het bijgevolg ook niet meer vergeten.

  • Dit impliceert minder administratie en opvolging voor u.

  • De bescherming voor u en uw gezin loopt tot uw pensioendatum, dus zo lang u actieve luchtmachter bent, of actieve militair of burger werkzaam voor een eenheid van Comopsair.

  • De ledenbijdrage voor het leven bedraagt 250 €.

  • Als lid voor het leven ontvangt u een lidkaart voor het leven. 

We danken u voor uw engagement voor het goede doel, want dankzij uw bijdrage kunnen we jaarlijks mooie sociale acties verwezenlijken voor onze beschermelingen. 

 Uw solidariteit is een mooi en warm gebaar en een oprechte waardering voor ons werk !

bottom of page