• Personen die de vereniging bij het verwezenlijken van haar doel wensen te helpen, kunnen in de hoedanigheid van sympathiserend lid worden aanvaard. 

  • Deze bijdrage bedraagt minimum €5 en is geldig tot 31 december van het jaar waarin de bijdrage werd betaald.  Indien u de jaarlijkse administratieve hernieuwing aan ons wilt overlaten, kan dit met een domiciliëring die bijgevoegd zal worden.  Voor bijkomende informatie kan u zich steeds wenden tot het permanent secretariaat van de vereniging.