top of page

Doel van de vzw FONAVIBEL

 

 

De vzw FONAVIBEL heeft tot doel om bij het overlijden van een medewerker van de Luchtmacht (militair of burger), overleden in actieve dienst, zowel financiële als morele steun aan te bieden.

Financiële steun 

 

De getroffen gezinsleden kunnen genieten van een belangrijke financiële steun: onmiddellijke hulp bij overlijden van 1.250 € of meer, studiebeurzen, Sinterklaascheques voor de kinderen, terugbetaling van stages, terugbetaling van hospitalisatieverzekering, om maar enkele voorbeelden te noemen …

Sociale Activiteiten

 

Onder het motto “samen het leed dragen en verzachten”, worden voor de beschermelingen sociale activiteiten georganiseerd in het kader van het militaire vliegwezen, zoals een familiedag tijdens een Air Show, deelname aan het galaconcert van de Luchtmacht. De beschermelingen worden eveneens uitgenodigd op de jaarlijkse herdenkingsplechtigheden georganiseerd ter ere van de overledenen van het Belgisch Militair Vliegwezen.

Haar beschermelingen zijn

  • De kinderen van leden van het Belgisch Militair Vliegwezen overleden in actieve dienst in de schoot van de Strijdkrachten; 

  • Indien de overledene lid was van FONAVIBEL, tevens de partner (of ouders) waarmee de overledene een gezin vormde; 

  • De leden van het Belgisch Militair Vliegwezen die, tengevolge van oorlogsfeiten of in het kader van hun opdracht, slachtoffer geweest zijn van een ongeval met een permanente invaliditeit als gevolg; 

  • Uitzonderlijk de kinderen ten laste van leden van het Belgisch Militair Vliegwezen, waarvan één der ouders overleden is; 

  • Uitzonderlijk de partners van overleden leden van het Belgisch Militair Vliegwezen die geen lid waren van FONAVIBEL.

 

       “voor meer details”

Onder de leden van het Belgisch Militair Vliegwezen dient te worden begrepen:

  • De militairen van de Luchtmacht;

 

  • Het varend personeel van Defensie;

 

  • De militairen en de burgerpersoneelsleden in actieve dienst die behoren tot de eenheden van COMOPSAIR.

 

bottom of page